Welkom bij Tandartspraktijk Thijssen in Maasbree

Tandarts icoon

Een goed gebit is een kostbaar bezit, uw stralende lach is ook ons visitekaartje.

Uw gebit

Het hebben van een gezond gebit is erg belangrijk. Met het goed onderhouden van uw gebit kunt u veel problemen voorkomen. Een mooi, schoon en verzorgd gebit laat zien wie u bent en om dit zo te houden, is het verstandig een paar keer per jaar op controle bij de tandarts te gaan. Bijvoorbeeld om uw gebit na te laten kijken, schoon te laten maken en eventuele toekomstige problemen alvast te signaleren.
 

Helaas zijn niet altijd alle problemen altijd te voorkomen en zijn soms (uitgebreide) behandelingen noodzakelijk. Ook hiervoor bent u bij Tandartspraktijk Thijssen in Maasbree aan het goede adres. De praktijk is KNMT-gevisiteerd en voldoet aan de hoogste eisen die door de beroepsvereniging de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde aan een praktijk worden gesteld.

Bel ons voor een afspraak

Tandartsbehandelingen

Preventieve tandzorg staat in onze praktijk voorop. Daarnaast kunt u terecht voor alle standaard tandartsbehandelingen, zoals composietrestauraties, wortelkanaalbehandelingen en het plaatsen van bruggen en kronen. En vindt u het gaan naar de tandarts erg spannend? Bespreek dit met ons want met onze specifieke behandelmethode kunt u ontspannen een behandeling ondergaan, zonder dat u hier al te veel problemen van ondervindt. We leggen het u graag uit!

KNMT-gevisiteerd

Onze praktijk is KNMT-gevisiteerd. Dit houdt in dat we bezocht (gevisiteerd) zijn door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde. 

Tijdens een visitatie nemen daarvoor speciaal opgeleide tandartsen de praktijk helemaal onder de loep. Er wordt beoordeeld of:
  • De praktijk haar zaken goed organiseert
  • De praktijk de wet- en regelgeving naleeft
  • De patiënt zorg krijgt volgens de gestelde kwaliteitsnormen

Na afloop worden de bevindingen gepresenteerd in een rapport met aanbevelingen. Het visitatielogo van de KNMT wordt afgegeven als er voldaan wordt aan de door de KNMT gestelde eisen. Zo weet u dat kwaliteit bij ons gewaarborgd is. 

Logo Knmt

Bel 077 - 465 24 90 om een afspraak te maken.

Neem contact op